Circulaire economie

Boys with Brains gelooft al jaren in het nut van een circulaire economie . Het hergebruiken van de steeds schaarde worden grondstoffen is daar belangrijk in. De letterlijke vertaling is dat het een kringloopeconomie of circulaire economie is van een een economisch en industrieel systeem waarin geen eindige grondstofvoorraden worden uitgeput en waarin reststoffen volledig opnieuw worden ingezet in het systeem.
De energie voor een zuivere kringloopeconomie dient afkomstig te zijn van hernieuwbare bronnen, met name zon en wind. Dit in navolging van het natuurlijke systeem. Het tegenovergestelde van de kringloopeconomie is de lineaire economie, waarbij eindige grondstofvoorraden worden uitgeput en, na gebruik, als onbruikbaar afval in het milieu terechtkomen.
Belangrijk is dat we als Boys With Brains samen met onze opdrachtgevers waarde gaan toevoegen aan de herbruikbare producten. Dat betekent bijvoorbeeld voor een vast maandbedrag een product met diensten afnemen. Dat product kan bijvoorbeeld een telefoon zijn die wordt geleverd als nieuw of refurbished met een 2e leven. Daar kan weer een provider een simkaart aan toevoegen en wij kunnen zorgen voor de installatie, service en servicedesk. Ook kan er nog een partij aan worden toegevoegd die weer zorgt voor de software. Dit model, WAASIE (Werkplek als een service) genaamd biedt verschillende partijen de kans om iets te leveren en geeft de economie ruimte om langer te genieten van een beter milieu.